Pre 2. ročník

Učiteľ Mgr. Andrea Šingliarova

Učiteľ Mgr. Anna Černinská